Ogólne warunki

Dostawcą strony internetowej Zupan.si jest firma Zupan d.o.o., Celestrina 3, 2229 Malečnik.

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego ZUPAN d.o.o. są opracowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumentów (ZVPot), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ZVOP-1) oraz Ustawą o Komunikacji Elektronicznej (ZEKom-1)

Ogólne Warunki określają działanie strony internetowej ZUPAN d.o.o., prawa i obowiązki użytkownika oraz regulują stosunki handlowe pomiędzy Zupan d.o.o. i użytkowników witryny.

Podczas rejestracji użytkownik zobowiązuje się zaakceptować wszystkie postanowienia poniższych ogólnych warunków korzystania z treści internetowych Zupan.si. Za każdym razem, gdy logujesz się do Zupan.si, potwierdzasz, że zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami i akceptujesz wszystkie podane warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie możesz korzystać z usług i nie możesz się zarejestrować.

1. Temat

Serwis umożliwia zapoznanie się z produktami własnej produkcji ZUPAN d.o.o. oraz programy reprezentacji firm. Ponadto umożliwia użytkownikom konfigurowanie produktu zgodnie z własnymi życzeniami, zamawianie wiążącej oferty, rejestrację na stronie internetowej, zapisywanie różnych konfiguracji produktów Zupan d.o.o oraz korespondencję z Zupan d.o.o.

2. Typy użytkowników

Użytkownikiem serwisu jest każdy, kto odwiedza serwis Zupan.si. Odwiedzając serwis, użytkownik staje się gościem, a po potwierdzeniu rejestracji staje się członkiem serwisu zupan.si. Odwiedzający / gość może zarejestrować się w dowolnym momencie podczas odwiedzania strony.

Rejestrując się, użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania regulaminu strony internetowej zupan.si i będzie działał zgodnie z nimi.

Po zarejestrowaniu się jako członek zupan.si użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika i hasło członka witryny zupan.si są jednoznacznie powiązane z wprowadzonymi danymi.

Rejestracja umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z ceną konfigurowanego produktu. Poprzez pobranie, wydrukowanie lub zażądanie wiążącej oferty, dane przeglądania i korzystania z konfiguratora są przekazywane właścicielowi strony internetowej zupan.si - Zupan d.o.o.

Członkostwo w Zupan.si jest przeznaczone na własny użytek. Rejestracja innych osób jest niedozwolona, ​​za co gwarantujesz z pełną odpowiedzialnością i przyjmujesz bierną legitymację w przypadku sporu. Nie możesz autoryzować lub logować się do innych osób lub w inny sposób przekierowywać swojego konta użytkownika. Zabrania się również wykorzystywania serwisu do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem.

Dostawca może, według własnego uznania, odmówić przypisania nazwy użytkownika, która wskazuje na inną osobę, jest chroniona prawami do znaków towarowych lub innymi prawami, jest nieprzyzwoita i w inny sposób niedopuszczalna.

Dostawca treści zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do treści Zupan.si do indywidualnego hasła w przypadku podejrzenia nadużycia.

3. Dostępność strony internetowej

Z reguły serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w dostępie do serwisu Zupan.si z przyczyn technicznych związanych z konserwacją i wymianą sprzętu. Z przyczyn związanych z konserwacją dostawca zastrzega sobie prawo do dłuższych zawieszeń dostępu do Zupan.si

4. Ochrona danych osobowych

Zupan d.o.o. zobowiązuje się do trwałej ochrony wszystkich danych osobowych użytkownika zgodnie z ZVOP-1

Zupan d.o.o. przechowuje następujące dane Zupan d.o.o. członkowie na czas nieokreślony: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres główny i adresy do doręczeń, kraj zamieszkania, godzina i data rejestracji oraz archiwum komunikacji z Zupan d.o.o.

Zupan d.o.o. będzie gromadzić, przechowywać i w inny sposób przetwarzać wspomniane dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

zarządzanie bazą zarejestrowanych użytkowników
administracja strony internetowej
badania statyczne
powiadomienie o nowościach w Zupan d.o.o.
okresowe powiadomienia e-mail o nowościach
okresowe powiadamianie e-mailem o ofercie, korzyściach, promocjach

W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym.

Użytkownik odpowiada również za ochronę danych osobowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa swojego adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła oraz odpowiedniego zabezpieczenia programowego (antywirusowego) swojego komputera.

5. Komunikacja

Zupan sp. z o.o. będzie kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tylko wtedy, gdy użytkownik nie wyrazi temu wyraźnego sprzeciwu oraz zgodnie z postanowieniami ZEKom-1.

E-maile reklamowe Zupan d.o.o. będzie zawierać następujące składniki:
Zostaną one wyraźnie i jednoznacznie oznaczone jako komunikaty reklamowe
Różne akcje, promocje i usługi specjalne

Życzeniem użytkownika, aby nie otrzymywać wiadomości reklamowych będzie Zupan d.o.o. wyraźnie przestrzegane.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Zupan sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na ich stronach internetowych były aktualne i poprawne. Niemniej jednak właściwości przedmiotów mogą zmieniać się tak szybko, że Zupan d.o.o. nie poprawia danych na stronach internetowych.

7. Reklamacje i spory

Zupan d.o.o. respektuje powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Zupan d.o.o. dokłada wszelkich starań, aby wypełnić swój obowiązek w celu zapewnienia skutecznego systemu rozpatrywania reklamacji.

W przypadku problemów użytkownik może skontaktować się z firmą Zupan d.o.o. poprzez e-mail zupan.maribor@siol.net. Procedura odwoławcza jest poufna.

Zupan d.o.o. dokłada wszelkich starań, aby wszelkie spory rozwiązywać polubownie.