ZUPAN | PROJEKT ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

PROJEKT ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

Angleški
EN
 
Nemški
DE
 
Hrvaški
HR
 
Madžarski
HU
 
Poljski
PL
 
Ruski
RU
 
Španski
ES
 
Slovenski
SL
 
 
ZUPAN d.o.o., Celestrina 3, 2229 Malečnik, Slovenija, T: +386 (0)2 471 60 50, 471 60 54, F: +386 (0)2 471 60 51  
 
 

PROJEKT ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

5. 7. 2017

SELEKTIVNA TRAKTORSKA ŠKROPILNICA ZA SADOVNJAKE, KI TEMELJI NA FIZIOLOGIJI DREVES

Podjetje ZUPAN d.o.o. je prejemnik sredstev na razpisu Dopolnjevanje SME instrumenta - faza 1, s ciljem izvedbe projekta študije izvedljivosti za izdelavo Selektivne traktorske škropilnice za sadovnjake, ki temelji na fiziologiji dreves.
Sredstva za kemično redčenje plodičev se tako kot ostala fitofarmacevtska sredstva (FFS) nanašajo s traktorskimi pršilniki. Skupna lastnost vseh pršilnikov, ne glede na njihovo mnogoštevilno izvedbo, je neselektivni nanos FFS na rastline. Tudi najmodernejši, z različnimi senzorji opremljeni pršilniki ne zmorejo opraviti selektivnega, posameznemu drevesu v nasadu prilagojenega pršenja. Vsi trenutno na trgu prisotni pršilniki opravijo pršenje FFS v nasadu kot škropljenje zelene stene, vsepovprek, ne oziraje se na dejanske potrebe posameznega drevesa. Inovativni pršilnik bo sposoben selekcionirati individualna drevesa v vrsti plantažnega sadovnjaka glede na njihov fiziološki status, predvsem na njihov status rodnosti (nerodna/malo rodna/zelo rodna drevesa) in bo lahko izvajal pršenje FFS prilagojeno dejanskim individualnim potrebam teh posameznih dreves. Rodnost drevesa je namreč s stališča pridelave v intenzivnem sadovnjaku najpomembnejši kriterij za izvajanje tako rekoč vseh tehnoloških ukrepov, še posebno pa ukrepov pršenja s FFS.

Prednosti individualnega, posameznemu drevesu prilagojenega pršenja s FFS, ki ga bo izvajal inovativni 'selektivni pršilnik':

  • Selekcionirano pršenje sredstev za kemično redčenje plodičev
  • Selekcionirano pršenje ostalih rastlinskih bioregulatorjev
  • Selekcionirano pršenje rastlinskih listnih gnojil
  • Selekcionirano pršenje sredstev za varstvo rastlin (fungicidov in insekticidov)
  • Zaznavanje velikosti dreves in lukenj v nasadu
  • Regulacija izstopne količine zraka
  • Široka uporabnost stroja
Rezultat študije izvedljivosti je jasno pokazal, da bi izvedba takšnega pršilnika bila ekonomsko in ekološko zelo upravičena.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 35.000 EUR.
www.eu-skladi.si