Zaštita privatnosti

Izjava o privatnosti

1. Upravnik

Službeni naziv tvrtke: ZUPAN d.o.o.
Sjedište: Celestrina 3, 2229 Malečnik, SlovenijaOdgovorna osoba u društvu (zakonski zastupnik ili zastupnik): Matjaž Zupan
Ovlaštena osoba za zaštitu podataka u tvrtki: Matjaž Zupan
Kontakt adresa i/ili broj telefona službenika za zaštitu podataka: ZUPAN d.o.o., Celestrina 3, 2229 Malečnik, Slovenija, tel.: 02 471 60 50, e-mail: marketing@zupan.si

2. Upotreba, obim i svrha skladištenja i rukovanja

Lične podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu održavanja kontakta sa kupcima, marketinških informacija putem e-pošte, unapređenja prodaje, profilisanja kupaca sa ciljem prilagođenog sadržaja i proizvoda kupcima u e-pošti i na veb stranicama. Prilikom slanja e-pošte beležimo utiske na stranici pojedinaca primljenih poruka i klikove na linkove u primljenim porukama. Za bolju i ciljaniju ponudu i prilagođavanje daljih poruka, automatski obrađujemo snimljene podatke, analiziramo, profilišemo i procenjujemo interesovanje naših kupaca za poslate poruke. Ne vršimo automatizovano donošenje odluka na osnovu snimljenih podataka i kreiranih profila.

Čuvamo ga u svrhu obaveštavanja putem e-pošte

email adresa
Ime,
prezime,
spol

Lične podatke prikupljamo uz izričit pristanak ili saglasnost pojedinaca. Saglasnosti se čuvaju zajedno sa sadržajem i sadržajem obrasca kojim su dobijene.Lične podatke koriste naša sledeća odeljenja:

Prodajni,
Marketing,
Korisnička podrška.

3. Izvoz ličnih podataka

Zbirke ličnih podataka čuvamo na teritoriji Republike Slovenije i ne izvozimo ih u druge zemlje.

4. Period zadržavanja

Lične podatke pojedinca čuvamo do opoziva saglasnosti za čuvanje i obradu pojedinačnih podataka. Nakon opoziva saglasnosti pojedinca, njegovi ili njeni lični podaci se brišu odmah, efikasno i trajno.

Ukoliko u našoj kompaniji prestanu da postoje gore navedene svrhe za koje čuvamo i obrađujemo lične podatke, baze podataka čija je namena prestala biće odmah efikasno i trajno izbrisane.

Podaci o prikazu primljenih poruka i klikovima na linkove u primljenim porukama čuvaju se još 12 meseci od slanja poruke.

5. Pravice posameznika (osebe)

5. Prava pojedinca (osobe)

uvid
ispravak,
potpuno brisanje,
prijenos na drugog davatelja usluga,
prekid obrade i skladištenja odn opoziv privole za obradu i pohranu, a da to ne utječe na zakonitost obrade, koja na temelju privole odn. suglasnosti do njenog opoziva.

Zahtjev se može poslati putem e-maila marketing@zupan.si ili pisanim putem poštom u sjedište tvrtke.

U slučaju da naša kompanija želi dalje da obrađuje lične podatke u svrhu različitu od svrhe za koju su lični podaci prikupljeni, mi ćemo dati pojedincu informacije o ovoj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije koje su date pre takve dalje obrade. u ovom dokumentu.

Ako pojedinac smatra da su mu na bilo koji način povređena prava u pogledu zaštite njegovih ličnih podataka, može u svakom trenutku podneti pritužbu nadzornom organu – Povereniku za informacije u Republici Sloveniji:

Republika Slovenija, Povjerenik za informiranje, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Učinićemo sve što je u našoj moći da pomognemo pojedincu da ostvari svoja prava.