Proizvodni program

Broj proizvoda: 14

MODEL ZM

Zapremnine rezervoara 100, 200 i 300 l

Osobine:

 • Mala potrebna snaga traktora
 • Vrlo mala težina
 • Težište pomaknuto ka traktoru.
 • Posebno prikladni za male traktore.
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad što povećava depozit hemikalija na biljkama.

MODEL SN

Zapremnine rezervoara 100 i 200 l

Osobine:

 • Mala potrebna snaga traktora
 • Vrlo mala vlastita težina
 • Težište pomaknuto ka traktoru.
 • Posebno prikladni za male traktore.
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama.

MODEL EN

Zapremnine rezervoara 100, 200 i 300 l

Osobine:

 • Mala potrebna snaga traktora
 • Vrlo mala vlastita težina
 • Težište pomaknuto ka traktoru.
 • Posebno prikladni za male traktore.
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama.

MODEL ME

Zapremnine rezervoara 100, 200 i 300 l

Osobine:

 • Mala potrebna snaga traktora
 • Vrlo mala vlastita težina
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Težište pomaknuto ka traktoru.
 • Posebno prikladni za male traktore.
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama.

MODEL ME EN

Zapremnine rezervoara 100, 200 i 300 l

Osobine:

 • Mala potrebna snaga traktora
 • Vrlo mala vlastita težina
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Težište pomaknuto ka traktoru.
 • Posebno prikladni za male traktore.
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama.
 • Veliki ulivni otvor.

MODEL STANDARD

Zapremnine rezervoara 300 i 400 l

Osobine:

 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama.
 • Sa većim promerom ventilatora za veće međuredne razmake

MODEL STANDARD EN

Zapremnine rezervoara 300 i 400 l

Osobine:

 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama.
 • Sa većim promerom ventilatora za veće međuredne razmake

MODEL ECOLOGIC

Zapremnine rezervoara 200 i 400 l

Osobine:

 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećanva depozit hemikalija na biljkama.
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz vazduha
 • Dupli nosači dizni podesivi po visini

MODEL HKA

Zapremnine rezervoara 300, 400, 500 i 600 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača i kompaktna izrada
 • Vrlo tihi rad
 • Mala potrebna snaga za rad
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz vazduha
 • Dupli nosači dizni podesivi po visini

MODEL HRA

Zapremnine rezervoara 400, 500 i 600 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača i kompaktna izrada
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz zraka
 • Dupli nosači dizni podesivi po visini

MODEL VRA

Zapremnine rezervoara 400, 500 i 600 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača i kompaktna izrada
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz zraka
 • Dupli nosači diza podesivi po visini

MODEL HCRA

Zapremnine rezervoara 400, 500 i 600 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača i kompaktna izrada
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz vazduha
 • Dupli nosači dizni podesivi po visini

MODEL VCRA

Zapremnine rezervoara 400, 500 i 600 L.

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača i kompaktna izrada
 • Izbacivanje vazduha usmereno koso unazad, što povećava depozit hemikalija na biljkama.
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz vazduha
 • Dupli nosači dizni podesivi po visini

MODEL DT

Zapremnine rezervoara 200 i 400 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača i kompaktna izrada
 • Vrlo tihi rad
 • Mala potrebna snaga za rad
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz vazduha
 • Vrlo vrtložen izlaz vazduha
 • Dupli nosači dizni podesivi po visini
 • Unapređeni za rad sa elektrostatikom