Proizvodni program

Broj proizvoda: 10

MODEL STANDARD

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i

2000 l

Osobine:

 • Kompaktna izrada
 • Klasičan oblik usmerivača vazduha sa poboljšanom simetrijom i usisivanjem sa prednje strane
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Sa jednoručnim regulatorom pritiska za upravljanje iz kabine traktora

MODEL ECOLOGIC

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i

2000 l

Osobine:

 • Posebno pogodna verzija za vinogradarstvo i savremene voćnjake
 • Simetrični izlaz vazduha i usisavanje sa prednje strane
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima

MODEL HRG

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i 2000 l

Osobine:

 • Vrlo kompaktan dizajn, posebno pogodan tamo gde je malo prostora za okretanje
 • Simetrični izlaz vazduha i usisavanje sa zadnje strane
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima

MODEL HCRG

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i

2000 l

Osobine:

 • Vrlo kompaktan dizajn, posebno pogodan tamo gde je malo prostora za okretanje
 • Sa dva ventilatora za velik doseg
 • Simetrični izlaz vazduha i usisavanje sa zadnje strane
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima

MODEL VRG

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i 2000 l

Osobine:

 • Vrlo kompaktan dizajn
 • Simetrični izlaz vazduha i usisavanje sa prednje strane
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima

MODEL VCRG

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i

2000 l

Osobine:

 • Vrlo kompaktan dizajn
 • Sa dva ventilatora za velik doseg
 • Simetrični izlaz vazduha i usisavanje sa prednje strane
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima

MODEL DT

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i

2000 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača
 • Vrlo tihi rad
 • Mala potrebna snaga za rad
 • Sa dva ventilatora
 • Simetrični, vrlo vrtloženi izlaz vazduha
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima
 • Unapređeni za rad sa elektrostatikom

MODEL DT CR

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i

2000 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača
 • Sa dva ventilatora koji se okreću u suprotnom smjeru
 • Simetrični, vrlo vrtloženi izlaz vazduha
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima
 • Unapređeni za rad sa elektrostatikom

MODEL DT MAXI

Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i

2000 l

Osobine:

 • Vrlo mala širina usmerivača
 • Sa dva ventilatora
 • Simetrični, vrlo vrtloženi izlaz vazduha
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima
 • Prilagođeni za rad sa elektrostatikom

MODEL DT MAXI S

Zapremnine rezervoara 1500 i 2000 l

Osobine:

 • Sa dva ventilatora D. 800 mm
 • Kapacitet vazduha do 130 000 m3 / h
 • Simetrični, vrlo vrtloženi izlaz vazduha
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima
 • Unapređeni za rad sa elektrostatikom