Proizvodni program

Broj proizvoda: 4

MODEL MINI

Radni zahvat 1000 i 1200 mm

Osobine:

 • Pogodni za manje traktore
 • Mogućnost dogradnje bočnog pomaka

MODEL M

Radni zahvat 1300, 1500, 1800 i 2000 mm

Osobine:

 • Prilagodljivi terenu – na prednjoj strani sa dva široka točka i sa zadnje strane sa širokim valjkom
 • Kratki – zbog tri radne osovine
 • Niski – za rad ispod grana
 • Zaokruženi – ne oštećuju stablo
 • Robusni – za malčiranje trave i usitnjavanje manjih grana
 • Mala potrebna snaga za rad

MODEL R

Radni zahvat 1750, 1950, 2300 i 2600 mm

Osobine:

 • Pomak ruke sa oprugom (standard) ili sa hidrauličkom komandom za odmicanje ruke
 • Mogućnost podešavanja sile naslona na stablo i brzine odmicanja ruke
 • Za rad do 8 km/h
 • Prilagodljivi terenu – na prednjoj strani sa dva široka točka i sa zadnje strane sa širokim valjkom
 • Kratki – zbog tri radne osovine
 • Niski – za rad ispod grana
 • Zaokruženi – ne oštećuju stablo
 • Robusni – za malčiranje trave i usitnjavanje manjih grana
 • Mala potrebna snaga za rad

MODEL 2R

Radni zahvat od 1300 do 2900 mm

Osobine:

 • S pomakom ruku preko opruga ili sa hidrauličnim cilindrima za podešavanje radnog zahvata
 • Sa dva reduktora za različit smer okretanja noževa na levoj i desnoj strani malčera
 • Prilagodljivi terenu – na prednjoj strani sa dva široka točka i sa zadnje strane sa širokim valjkom
 • Niski – za rad ispod grana
 • Zaokruženi – ne oštećuju stablo
 • Robusni – za malčiranje trave i usitnjavanje manjih grana
 • Mala potrebna snaga za rad