Proizvodni program

Broj proizvoda: 7

MODEL HERBI

Zapremnine rezervoara 100 i 200 l

Osobine:

 • Za istovremeno malčiranje i prskanje herbicidnih pojasa
 • Prskanje sa jedne ili obe strane
 • Sa električnim komandama za upravljanje iz kabine traktora
 • Mogućnost podešavanja ugla, širine i visine prskanja
 • Dve varijante – Herbi 100, 200 za rotacione malčere i Herbi 100, 200 K za malčere čekićare

ARMATURE ZA PRSKANJE U POJASU

Različitih varijanti

Osobine:

 • Za prskanje herbicidnih pojasa
 • Prskanje sa jedne ili obe strane
 • Mehaničko ili hidrauličko podešavanje širine
 • Mogućnost podešavanja ugla, širine i visine prskanja

MODEL HERBI LINE PRO

Za prednju ugradnju na traktor

Osobine:

 • Za prskanje herbicidnih pojasa
 • Prskanje sa obe strane
 • Hidrauličko podešavanje širine
 • Mogućnost podešavanja ugla, širine i visine prskanja

MODEL HERBI SWING

Za prednju ugradnju na traktor

Osobine:

 • Za prskanje herbicidnih pojasa
 • Prskanje sa jedne ili obe strane
 • Mehaničko ili hidrauličko podešavanje širine
 • Mogućnost podešavanja ugla, širine i visine prskanja
 • Prilagođavanje terenu svake strane posebno
 • Naročito pogodne na teškim terenima i kod parloga

VRSTNI ČISTAČ

Za prednju ugradnju na traktor

Osobine:

 • Za rad sa jedne ili obe strane
 • Mehaničko ili hidrauličko podešavanje širine
 • Prilagođavanje terenu svake strane posebno

SOLO BRUSH

Za prednju ugradnju na traktor ili malčer

Osobine:

 • Pogon sa hidrauličnim motorom
 • Mogučnost rada sa desne ili leve strane
 • Omogućuje istovremeno čišćenje napred i rad druge mašine na zadnjoj strani (mulčer, atomizer)
 • Mogučnost prilagođavanja nagiba glave za čišćenje
 • Mogučnost ugradnje različitih vrsta traka za čišćenje

SOLO CUT

Za prednju ugradnju na traktor ili malčer

Osobine:

 • Pogon s hidrauličnim motorom i klinastim remenom
 • Mogučnost rada s desne ili leve strane
 • Omogućuje istovremeno malčiranje napred i rad druge mašine na zadnjoj strani (malčer, atomizer)
 • Mogučnost prilagođavanja nagiba glave za čišćenje
 • Mogučnost ugradnje hidrauličnog senzora sa komandama u kabini traktora