Opšti uslovi

Provajder sajta Zupan.si je preduzeće Zupan d.o.o., Celestrina 3, 2229 Malečnik.

Opšti uslovi poslovanja sajta ZUPAN d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZVOP - 1) i Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEKom-1)

Opštim uslovima utvrđuju se rad internet stranice ZUPAN d.o.o., prava i obaveze korisnika i reguliše poslovni odnos između Zupan d.o.o. i korisnici sajta.

Prilikom registracije, korisnik se obavezuje da se saglasi sa svim odredbama sledećih opštih uslova korišćenja onlajn sadržaja Zupan.si. Svaki put kada se prijavite na Zupan.si potvrđujete da ste saglasni sa svim odredbama i prihvatate sve navedene uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa uslovima, nije vam dozvoljeno da koristite usluge i ne možete se registrovati.

1. Predmet

Internet stranica omogućava korisniku da se upozna sa proizvodima sopstvene proizvodnje ZUPAN d.o.o. i programe zastupanja preduzeća. Pored toga, omogućava korisnicima da konfigurišu proizvod prema sopstvenim željama, naruče obavezujuću ponudu, registruju se na sajtu, sačuvaju različite konfiguracije proizvoda Zupan doo i prepisku sa Zupan doo.

2. Vrste korisnika

Korisnik sajta je svako ko poseti veb stranicu Zupan.si. Posetom sajta korisnik postaje gost, a potvrđenom registracijom postaje član sajta zupan.si. Posetilac/gost se može registrovati u bilo kom trenutku prilikom posete sajtu.

Prilikom registracije, korisnik se obavezuje da prihvata uslove poslovanja sajta zupan.si i postupaće u skladu sa njima.

Prilikom registracije kao člana zupan.si korisnik dobija korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka člana sajta zupan.si su nedvosmisleno povezani sa unetim podacima.

Registracija omogućava korisniku da se upozna sa cenom konfigurisanog proizvoda. Preuzimanjem, štampanjem ili traženjem obavezujuće ponude, podaci pregledanja i korišćenja konfiguratora se prosleđuju nosiocu veb stranice zupan.si - Zupan d.o.o.

Članstvo u Zupan.si je namenjeno za vašu ličnu upotrebu. Registracija drugih lica nije dozvoljena, za šta garantujete sa punom odgovornošću i preuzimate pasivni legitimitet u slučaju spora. Nije vam dozvoljeno da ovlastite ili se prijavite na druge ljude ili na drugi način preusmerite svoj korisnički nalog. Takođe nije dozvoljeno korišćenje usluge u bilo koje nezakonite svrhe.

Provajder može, po sopstvenom nahođenju, odbiti da dodeli korisničko ime koje ukazuje na drugu osobu, zaštićeno je pravima na žig ili drugim pravima, nepristojno je i na drugi način neprihvatljivo.

Provajder sadržaja zadržava pravo da ograniči ili ukine pristup sadržaju Zupan.si na individualnu lozinku u slučaju sumnje na zloupotrebu.

3. Pristupačnost veb stranice

Po pravilu, veb stranica je dostupna 24 sata dnevno, svakog dana u godini. Provajder zadržava pravo na kratke pauze u pristupu veb stranici Zupan.si zbog tehničkih razloga održavanja i zamene opreme. Iz razloga vezanih za održavanje, provajder zadržava pravo na duže obustave pristupa Zupan.si

4. Zaštita ličnih podataka

Zupan d.o.o., se obavezuje da će trajno štititi sve lične podatke korisnika u skladu sa ZVOP-1

Zupan d.o.o., na neodređeno vreme čuva sledeće podatke članova Zupan doo: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon, primarnu adresu i adrese za dostavu, zemlju prebivališta, vreme i datum registracije i arhivu komunikacije sa Zupan d.o.o.

Zupan d.o.o. će prikupljati, čuvati i na drugi način obrađivati navedene lične podatke isključivo u sledeće svrhe:

vođenje baze podataka registriranih korisnika
administracija web stranice
statičko istraživanje
obavijest o novostima u Zupan d.o.o.
periodične obavijesti e-poštom o novostima
periodična obavijest e-mailom o ponudi, pogodnostima, posebnim ponudama

Ni pod kojim uslovima podaci korisnika neće biti prosleđeni neovlašćenim licima.

Korisnik je takođe odgovoran za zaštitu ličnih podataka tako što obezbeđuje sigurnost svoje e-mail adrese, korisničkog imena i lozinke i odgovarajuću softversku (antivirusnu) ​​zaštitu svog računara.

5. Komunikacija

Zupan d.o.o. kontaktiraće korisnika putem sredstava komunikacije na daljinu samo ako se korisnik tome izričito ne protivi, a u skladu sa odredbama ZEKom-1.

Reklamne e-poruke Zupan d.o.o. sadržavat će sljedeće sastojke:
Bit će jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke
Razne akcije, promocije i posebne pogodnosti

Želja korisnika da ne prima reklamne poruke biće od strane Zupan d.o.o. izričito poštovana.

6. Ograničenje odgovornosti

Zupan d.o.o. nastoji u najvećoj mogućoj meri da obezbedi da informacije objavljene na njihovim veb stranicama budu ažurne i tačne. Ipak, svojstva predmeta mogu se promeniti tako brzo da Zupan d.o.o. ne uspeva da ispravi podatke na veb stranicama.

7. Žalbe i sporovi

Zupan d.o.o. poštuje opšte važeće zakone o zaštiti potrošača. Zupan d.o.o. nastoji da uloži sve napore da ispuni svoju dužnost da obezbedi efikasan sistem postupanja po žalbama.

U slučaju problema korisnik se može obratiti Zupan d.o.o. putem e-maila zupan.maribor@siol.net. Žalbeni postupak je povjerljiv.

Tvrtka Zupan d.o.o. nastoji u najvećoj mogućoj mjeri sve sporove riješiti mirnim putem.