Novosti

понедељак, 16. 05. 2022

Digitalna transformacija Zupan

U okviru projekta digitalne transformacije, Zupan je renovirao web sajt konfiguratorom i nadogradio i uredio druge poslovne sisteme.

Digitalna_t

U sklopu operacije, izgradnje novog web sajta sa naprednim konfiguratorom, modulom za produženje garancije mašina i računara potrošnje, nadogradnja ERP sistema sa modulom knjige elektronskih usluga, implementacija bar/QR skenera za uređivanje berzanske baze podataka u realnom vremenu, izrada novog poslovnog modela za naručivanje rezervnih delova i implementaciju IOTs platforme i senzora vlage i vazdušni pritisak. Planirano je otkloniti identifikovane nedostatke sa testa bezbednosti i obučiti sve zaposlene. Biće kupljen neophodan hardver.

Glavni ciljevi su:

- Podizanje digitalnih kompetencija zaposlenih

- Automatizovanje lične interakcije sa kupcem u procesu prodaje i prodaje

- Brža i jednostavnija usluga nabavke rezervnih delova

- Brži razvoj novog proizvoda

- Smanjenje papirnog poslovanja

- Povećajte sistematsko prikupljanje podataka i poboljšajte analitiku podataka

- Poboljšana sajber bezbednost

Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu odgovora Unije na pandemiju COVID-19, u iznosu od 99.894 eura.

Fondovi EU

EU-rob

Stariji postovi

Digitalna transformacija Zupan

U okviru projekta digitalne transformacije, Zupan je renovirao web sajt konfiguratorom i nadogradio i uredio …

Čitaj više

Renovirani konfigurator

U saradnji sa Studijom Mazzini, renovirali smo Zupan konfigurator. Od sada je dostupan sa ažuriranim …

Čitaj više

Facebook ZUPAN Agroshop

Na Fejsbuk stranici smo dodali novi kanal ZUPANAgroshop

Čitaj više